تبدیل فیش BNC به سونی

جهت تبدیل فیش BNC به سونی مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات

  • مشخصات : تبدیل فیش BNC به فیش AV نری