فیش آداپتورمادگی ترمینالی

این فیش از نوع ترمینالی است.فیش مادگی آداپتور جهت اتصال فیش نری استفاده می شود. به عنوان مثال شما یک برد الکترونیکی یا یک دستگاه برق 12 ولت دارید جهت اتصال آداپتور به دستگاه مربوطه از این فیش استفاده می شود و پس از آن فیش نری آداپتور را به آن وصل می کنید.

خصوصیات

  • شدت جریان خروجی : 5 آمپر , 2 آمپر , 0.5 آمپر , 2.5 آمپر , 3 آمپر

  • ورودی : تا 24 ولت

  • سایر مشخصات : ترمینال دار

  • ولتاژ خروجی : 9 ولت , 12 ولت , 6.5 ولت , 4.5 ولت , 5 ولت , 5.5 ولت , 6 ولت , 3.3 ولت