چشمی دزدگیر اماکن پرو

چشمی دزدگیر PRO یک سنسور الکترونی از نوع حرکتی می باشد . چشمی دزدگیر یکی از ارکان اصلی سیستم اعلام سرقت و دزدگیر اماکن می باشد.در صورت تشخیص حرکت در زاویه و فاصله نصب شده اعلانی به دستگاه دزدگیر ارسال می گردد که در صورت فعال بودن آن آزیر و اعلانات راه اندازی شده در سیستم اعلام سرقت فعال می گردد.

خصوصیات

  • ابعاد : 6*7*13 سانتی‌متر

  • جنس : پلاسنیک